International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Nye seilnummer

Her er listen som kobler byggenummer mot internasjonale seilnummer. Denne kan brukes for de som skal i gang med å skifte ut seilnummer (spesielt for de som har bestilt nye seil i år).

Forklaring

Båter som er bygget i Grimstad har byggenummer som starter med TYA. Båter som er bygget ved Precision (USA) starter med PCW (siffer 3, 4 og 5 angir byggenr.). For båter som er bygget i Sverige er det kun de siste 2 sifrene som skal brukes for å finne byggenummer.

Alle båter må finne byggenummeret til båten sin og rapportere det til meg (eyvindaker@hotmail.com). Byggenummeret skal stå gravert i skroget på akterspeilet på styrbord side. Bruk listen til å finne seilnummeret ###. Nummeret i seilet blir da NOR-###.

Dersom du har kjøpt båt i Sverige og husker hvilket nummer båten hadde der (SWE-###) vil båten i Norge få det samme seilnummeret, men SWE erstattes med NOR, altså NOR-###. Kontroller allikevel at byggenummeret stemmer med listen og rapporter til meg.

Finner du ikke båten din i listen så ta kontakt snarest så vi kan bestemme riktig nummer.

Fristen for å bytte seilnummeret i seilene er satt til 01.01.05 (Jfr. vedtak på årsmøtet jan 02). Du anbefales å bytte seilnummer snarest og spesielt hvis du bestiller nye seil i år.

NB: Du må bytte nr. BÅDE i storseil og spinnaker slik at det er samme nr. i begge seil.

Hilsen Eyvind

Byggenummer Nytt seilnummer NSF Seilnummer Navn
01 101
02 102
PCW 33003A191 103 NOR 8935 Freerider
04 104
05 105
PCW 33009A191 106 NOR 8557 Ciccolina
PCW 33007A191 107 NOR 9255 Moss Maritime
08 110
10 108
11 109
06 111
12 112
13 113
14 114
15 115
16 116
17 117
PCW 33019D191 119 NOR 10030 tack
18 125
20 120
21 121
22 122
PCW 33023E191 123 NOR 10089 Otium
24 124
25 118
26 126
PCW 33027E191 127 NOR 10098 Tibco
28 128
29 129
30 130
31 131
32 132
33 133
39 134
40 135
36 136
37 137
38 138
34 139
35 140
41 141
42 142
43 143
44 144
45 145
46 146
47 147
48 148
49 149
TYA 210 150
TYA 239* 151 NOR 8464 Accenture
TYA 211 152 NOR 8185 D'One
TYA 212 153 NOR 9918 Peace of cake
TYA 213 154
TYA 214 155 NOR 8184 DNV2
TYA 215 156
TYA 216 157
TYA 217 158 NOR 8182 Elwish
TYA 218 159 NOR 8200 ad undine
TYA 219 160 NOR 8190 Big Ami
TYA 220 161 NOR 8192 40+(+)
TYA 221 162 NOR 9619 Antabussen
TYA 222 163
TYA 223 164 NOR 8222 Cavatina II
TYA 224 165 NOR 8232 L'Escalier
TYA 225 166 NOR 8309 Askerexpressen
TYA 226 167 NOR 8248 Gamle ABN
TYA 227 168 NOR 8228 Awec
TYA 228 169
TYA 229 170
TYA 230 171
TYA 231 172
TYA 232 173 NOR 8300 AVAB-CAC
TYA 233 174 NOR 8263 DNV1
TYA 234 175 NOR 8989 Olivia
TYA 235 176
TYA 236 177
TYA 237 178 NOR 8444 Goliath
TYA 238 179 NOR 8400 Jotne
50 180
51 181
52 182
53 183
54 184
55 185
56 186
57 187
58 188
59 189
60 190
TYA 239* 191 NOR 9173 Glefs
PCW ?? 243 SWE 243
PCW 33107D595 303 NOR 8465 Matchless
PCW 33112D696 313 SWE 313 f.fwd>>
PCW 33115C797 316 NOR 8918 Horgans
PCW 33116C797 317 NOR 10245 Anthon B Nilsen
PCW 33117C797 318 NOR 9111 NN

* To båter har samme serienr.

< Tilbake