International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Nytt system på fokkeskjøtet (22.4.99)

For kommende sesong vil det bli tillatt med et annet system på fokkeskjøtet. I stedet for dagens system hvor fokkeskjøtet må trimmes med vinsjen på hyttetaket vil det nye systemet gjøre det mulig å stramme fokken uten å bruke vinsjen. 

Skissene nedenfor viser hvordan det nye systemet på fokkeskjøtet kan konstrueres. Det gamle fokkeskjøtet erstattes med et dobbelt skjøte som går frem til bauen og tilbake gjennom aluminiumsrørene langs dekket. Den gamle sjakkelen i fokken må erstattes med en enkel blokk og blokken på fokkens løygangsskinne må være dobbel. Skjøtet som kommer ut av røret på babord side følger de gamle blokkene opp på hyttetaket og gjennom en vinsjavlaster. Dette blir fokkens grovhal. Det andre skjøtet som kommer ut av styrbord rør styres gjennom en blokk i bakkant av røret. Derfra benyttes en utveksling (i valgfri styrke) som går opp til hyttetaket. 

 

På hyttetaket justeres skjøtet fra en enkel klit. Dette blir fokkens finhal. I figuren under er den totale utvekslingen på finalet 1:8, mens grovhalet er 1:2. Regelendringen vil ikke komme med i klassereglene for 1999, men systemet som er beskrevet her vil bli godkjent under årets VM. 

Regelendringen kan først skrives etter at medlemmene har stemt over hvordan fokkeskjøtet skal bygges om. Dette vil skje i løpet av høsten. Det blir med andre ord mulig å komme med andre forslag enn det som skissene nedenfor viser. 

Etter avstemningen er det opp til ISAF å godkjenne regelendringen og deretter gjøre den gyldig. 

 

Inntil videre vil de foreløpige reglene bli skrevet slik at man må ha dobbelt skjøte foran masten og at det ikke vil være lov å borre hull i dekket og legge utvekslingen eller andre blokker under dekk. Det vil heller ikke være lov å ha dobbel justeringsline på finhalet eller å erstatte finhalet og grovhalet med en enkel utveksling på hver side av hyttetaket.

 Evt. spørsmål kan stilles til Eyvind Aker.

< Tilbake