International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Hvilke seilaser skal telle med i 11meter rankingen?
Jeg har enkelte synspunkter på rankingssystemet.
Disse står helt for egen regning og er ikke diskutert i styret.
Det er kun snakk om foreløpige strøtanker og mye er langt fra særlig gjennomtenkt og kanskje helt på tryne, men håper at dere i grove trekk ser mine poenger og gir innspill.

Tanke:
En Onsdagsregatta ranking (feks 5 onsdagsregattaer).
En Norges Cup ranking (feks AkerBryggeCup, Hankø, NM og Uteligger'n).
En (he-he) Ocean ranking (feks Færdern, Hollendern og Ulabrand).

Bakgrunn:
11meter klassen er en en-type klasse, men seilerne i klassen er ikke en-typer eller stereotyper man ofte kan finne i andre klasser. Det er ikke usannsynlig at vi er den en-type klassen som har den mest uensartede gruppe av seilere.
Dette anser jeg som en åpenbar fordel ved 11meter klasssen.
Men det medfører eksempelvis at det å komponere en terminliste som passer alle er en vanskelig oppgave.
Det er såpass mange ulike hensyn å ta at man rett og slett ikke forventer at den noensinne vil kunne passe alle seilerne i klassen.
Istedet etterstreber man å sette opp en terminliste og rankingseilaser etter visse prinsipper som man mener er fornuftige, men som man erkjenner ikke kan passe for absolutt alle.

For inneværende sesong valgte Årsmøtet det prinsipp at alle regatter på terminlisten skulle telle med i rankingen.
Jeg synes årsmøtet hadde en god begrunnelse for dette.
Dette prinsippet er imidlertid ikke hogget i stein og det er flere som mener at man bør ha en diskusjon om hvorvidt man bør bruke dette prinsippet for 2009 sesongen.

I valg mellom ulike prinsipper mener jeg for egen del at det viktigste hensynet er at vi som seiler 11meter har det gøy.
Da opprettholder vi klassen (fordi det er en gøyal klasse) og tiltrekker oss nye seiler (som vil seile i en gøyal klasse).
Hvordan skal man så få til dette når man utarbeider terminlista ?

Hvorfor en egen Onsdags serie ?
Dels av hensyn til forholdet til KNS og bryggeplasser, dels av hensynet til at onsdagsregattaene rent faktisk brukes mer til trening enn som reelle Norges Cup seilaser og dels for å hindre utvanning av Norges Cupen ved at for mange regattaer inngår i cupen. Men mest fordi dette er en egen greie med omlag de 9 (Oslo) og 5 (Drøbak) samme båtene som stiller hver gang og det er noe unaturlig - synes jeg - at disse seilasene skal medregnes i rankingen av de store eventene (selv om poengberegningssystemet til Erlend fungerer supert). Det er en kjennsgjerning at de aller beste teamene ikke stiller i onsdagsregatta (iallefall i Oslo). De mindre erfarne teamene får da "sin egen liga" og får konkurrere med mer jevnbyrdige team. Jeg tror det kan være gøy og motiverende at dette premieres som en egen ranking. Dessuten er det lite tilfredstillende at onsdagsregattaer inngår i NC når det ikke er åpnet for protestbehandling - bør vi kanskje derfor heller ha en egen onsdagsserie ?

Hvorfor en egen Ocean serie ?
Dels fordi disse distanseseilasene på faste merker stiller seilerne overfor helt andre utfordringer enn seiling på pølsebaner, disse seilasene fungerer i en viss utstrekning som utstillingsvindu for klassen (selv om jeg er litt tvilende til hvor effektiv reklame dette egentlig er for klassen...) og hva er da mer naturlig enn at man kårer en Ocean winner? Dels fordi jeg alltid har stusset over at sesongens mest risikofylte seilas Færder'n (hvor kanskje 10% av de over 1000 startende kjenner styrbord/babord regelen) skal telle dobbelt eller trippelt eller hva det nå er i NC, dels fordi mange 11meter seilere velger å seile med familien i båt med dass og dusj i disse seilasen (bla for å kunne skaffe seg goodwill til senere å seile pølsebane....). Bør vi kanskje derfor ha en egen Ocean ranking?

Hvorfor en Norges Cup med bare pølsebaner ?
Dels fordi jeg mener vi bør reservere Norges Cupen til de virkelig store arrangementene og redusere antallet arrangement, altså at bla onsdagsregatta bør utgå, dels at jeg tror vi tjener på å "spisse" cupen til bare å omfatte pølsebaner. Dels vil en spisset Norges Cup også kunne invitere flere av klassens profiler til å satse på rankingdeltagelse. Ved færre NC arrangement vil vi også kanskje lettere trekke Drøbaksbåter inn til Indre Oslofjord, til for eksempel AkerBryggeCup. I 2008 føler jeg at det var en fordel at terminlista ikke inneholdt ut KNS Vårregatta og Oslo Seilforenings vårregatta, da det ble noe mer "luft" i terminlista. Bør vi derfor ha en mer "spisset" Norges Cup?

Forholdet mellom terminliste og ranking
En terminliste bør kanskje ikke gape over et for stort antall arrangement, da det er litt flaut for eksempel å bare stille en håndfull 11metere til start spredt utover hele sesongen. Dette utvanner inntrykket av en aktiv klasse. Prinsippet bør være at det minimum forventes 7 kanskje 10 startende båter for at et arrangement settes opp på terminlisten. Av hensyn til å "spisse" rankingseriene ser jeg for meg at enkelte arrangement på terminlisten ikke gir rankingpoeng i noen av seriene. Hvilke regattaer som bør inngå i Onsdagsserien og i Oceanserien er kanskje ikke så vanskelig å avgjøre. Når det gjelder Norges Cupen tror jeg at man vil tjene på å kun ha de absolutt store eventene med som tellende. Jeg ser kanskje for meg at Nesodden Høst Cup og Ski Yachtingen settes opp på terminlisten, men at de ikke inngår i NC rankingen. Jeg tror ikke en slik ordning vil påvirke deltagelsen i de seilaser som ikke er NC. Når det gjelder Uteligger'n foreslår jeg at den settes inn som ranking i Norges Cup dels fordi den faller sammen med årsfesten på Oscarsborg og dels fordi Drøbaksflåten og Osloflåten braker sammen. Dersom man får et internasjonalt arrangement av type VM er det kanskje naturlig at den inngår i Norges Cupen.

Hva mener dere?
Kjør debatt!!

Seilerhilsen
Frode på NOR-117 11:gris
0 Comments
Posted on 20 Nov 2008 by Frode
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
 
Terminliste: 2011
 
 
29-30 april. Ski Yachting
 
  30 april. Isbrytern  
  4 mai. Onsdagsregatta  
  11 mai. Onsdagsregatta  
  21-22 mai. KNS vår  
  25 mai. Onsdagsregatta  
  8 juni. Onsdagsregatta  
 
11-12 juni. Aker Brygge Cup
 
 
17 juni. Færdern
 
 
29-3 juli. Hankø Race Week
 
  27-31 juli. VM  
 
10. august. Onsdagsregatta
 
  16-18 august. Kongens serie  
  24 august. Onsdagsregatta  
 
27 august. Hollenderen
 
  1 sept. Onsdagsregatta  
  10-11. sept Ulabrandseilasen  
 
24-25 september. Nesodden høst
 
 
1 oktober. Uteliggern med Årsfest
 
     
  Resultater 2010  
  Resultater 2009  
     
 
 
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
Nyheter fra Seilas:
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall besøk på siden fra 1. mars 2009: Visitors: 44279