International 11:Metre One Design Class Association

- Australia -Austria - Belgium - Denmark - Germany - France - Hungary - Italy - Netherlands - Norway - Sweden - Switzerland

Boat to beat spinakker, en gul ledertrøye
Norsk 11meter klubb

Statutter for The Boat-to-beat-spinnaker

1. Bakgrunn og formål
Norsk 11meter klubb har fra og med 2008 sesongen innført en ordning med lederspinnaker kalt ”The Boat-to-beat-spinnaker”. Dette er en egen spinnaker som eies av klasseklubben og som føres av den båt som til enhver tid er sammenlagt leder i NorgesCupen for 11metere. Formålet er å skape publisitet om klassen, skape engasjement og deltagelse i Norges Cupen, hedre den båt som leder klassens ranking samt bidra til økt rekruttering.

2. Nærmere om ”The Boat-to-beat-spinnakeren”
”The Boat-to-beat-spinnakeren” skal ha et topp moderne konkurransemessig design i henhold til klassereglene.

Det tas sikte på en ny ”The Boat-to-beat-spinnaker” pr sesong, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. Fargen på første sesongs ”The Boat-to-beat-spinnaker” vil være gul. Styret bestemmer fargen de påfølgende år.

”The Boat-to-beat-spinnakeren” vil ha trykk som blant annet identifiserer at dette er ”The Boat-to-beat”. ”The Boat-to-beat-spinnakeren” kan også ha særskilt sponsorlogo. Eventuell sponsoravgift betales av klasseklubben.

3. Rett til å seile med ”The Boat-to-beat-spinnakeren”
a) Lederbåten
Den båt som til enhver tid er sammenlagt leder av Norges Cup for 11meter (lederbåten) har rett til å seile med ”The Boat-to-beat-spinnakeren”.

Hvilken båt som til enhver tid er lederbåt vil fremgå av den offisielle resultatservicen på klasseklubbens hjemmeside. Dersom hjemmesiden oppdateres i løpet av et arrangement og dette medfører endring av lederbåt, vil retten (og plikten) til å seile med ”The Boat-to-beat-spinnakeren” umiddelbart endres i samsvar med dette.

b) Rettens omfang
Retten til å seile med ”The Boat-to-beat-spinnakeren” gjelder i alle terminfestede arrangement. ”The Boat-to-beat-spinnakeren” skal ikke benyttes til trening, transportetapper etc.

c) Når lederbåten ikke stiller
Dersom lederbåten ikke stiller opp til et terminfestet arrangement går retten/plikten over til den båt som er neste på sammenlagtlista og som skal delta i det aktuelle arrangement, jf nedenfor i punkt 5 bokstav a).

4. Plikt til å seile med ”The Boat-to-beat-spinnakeren”
a) Hovedregel
Lederbåten har plikt til å benytte ”The Boat-to-beat-spinnakeren” i alle terminfestede arrangement (herunder både NC-regattaer og regattaer som ikke teller med i NC), med mindre styret etter søknad innvilger dispensasjon. Slik dispensasjon vil eksempelvis bli gitt ved deltagelse i internasjonale mesterskap.

b) Unntak
Lederbåten har ikke plikt til å bruke ”The Boat-to-beat-spinnakeren” dersom ”The Boat-to-beat-spinnakeren” er skadet/ødelagt eller dersom forrige lederbåt ikke har overlevert ”The Boat-to-beat-spinnakeren” til ny lederbåt. Det samme gjelder dersom skipperen på lederbåten vurderer det som uforsvarlig å sette spinnaker og derfor velger å seile uten.

c) Sanksjon for brudd på plikten (ikke trådt i kraft, må vedtas av årsmøtet)
Unnlatelse av å benytte ”The Boat-to-beat-spinnakeren” i NC arrangement, medfører at båten ikke scorer NC-poeng i den/de aktuelle NC-seilasene hvor ”The Boat-to-beat-spinnakeren” ikke blir benyttet. Bestemmelsen gjelder ikke dersom unnlatelsen skyldes forhold som nevnt i punkt 4 bokstav b).

5. Andre plikter
a) Plikt til overlevering
Ved endringer i den offisielle sammenlagt listen i NC skal forrige og ny lederbåt i samarbeid sørge for at ”The Boat-to-beat-spinnakeren” blir overlevert ny lederbåt i tide til å kunne bli benyttet av ny lederbåt i neste NC-seilas.

For å sikre at ”The Boat-to-beat-spinnakeren” er synlig i ethvert NC-arrangement, plikter en lederbåt som vet den ikke skal delta i det kommende NC-arrangementet, i forsvarlig tid å overlevere ”The Boat-to-beat-spinnakeren” til den båt som er neste på sammenlagtlista og som skal delta i nevnte NC-arrangement.

b) Tørking og oppbevaring etc
Lederbåten skal til enhver tid sørge for at ”The Boat-to-beat-spinnakeren” gis tilbørlig omsorg; herunder forsvarlig tørking og oppbevaring. Dersom ”The Boat-to-beat-spinnakeren” trenger reparasjon eller annet vedlikehold plikter lederbåten straks å melde fra til styret. Lederbåten skal ikke ha kostnader forbundet med bruken av ”The Boat-to-beat-spinnakeren”.

c) Om individuelle sponsororer
Dersom lederbåten har individuelle sponsorer og lederbåtens plikter overfor denne individuelle sponsoren kan tenkes å komme i konflikt med lederbåtens plikt til å føre ”The Boat-to-beat-spinnakeren”, plikter lederbåten straks å varsle styret om dette, slik at saken kan finne sin løsning.

Lederbåten kan ikke benytte individuelle sponsorkjennetegn i ”The Boat-to-beat-spinnakeren”.

6. Årets rookie
Styret kan bestemme at dersom ”The Boat-to-beat-spinnakeren” skiftes ut (fortrinnsvis etter hver sesong), kan den deles ut til den båt som styret på årsfesten kårer til ”Årets rookie”.
0 Comments
Posted on 14 May 2008 by Erlend
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Content Management Powered by CuteNews
 
Terminliste: 2011
 
 
29-30 april. Ski Yachting
 
  30 april. Isbrytern  
  4 mai. Onsdagsregatta  
  11 mai. Onsdagsregatta  
  21-22 mai. KNS vår  
  25 mai. Onsdagsregatta  
  8 juni. Onsdagsregatta  
 
11-12 juni. Aker Brygge Cup
 
 
17 juni. Færdern
 
 
29-3 juli. Hankø Race Week
 
  27-31 juli. VM  
 
10. august. Onsdagsregatta
 
  16-18 august. Kongens serie  
  24 august. Onsdagsregatta  
 
27 august. Hollenderen
 
  1 sept. Onsdagsregatta  
  10-11. sept Ulabrandseilasen  
 
24-25 september. Nesodden høst
 
 
1 oktober. Uteliggern med Årsfest
 
     
  Resultater 2010  
  Resultater 2009  
     
 
 
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
Nyheter fra Seilas:
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall besøk på siden fra 1. mars 2009: Visitors: 8569